Kontakt oss

/*%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*/tpl_vars['notifications']->value)>0) {?>/*/%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*/
/*%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*/tpl_vars['notification_text'] = new Smarty_Variable; $_smarty_tpl->tpl_vars['notification_text']->_loop = false; $_smarty_tpl->tpl_vars['notification_type'] = new Smarty_Variable; $_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['notifications']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');} foreach ($_from as $_smarty_tpl->tpl_vars['notification_text']->key => $_smarty_tpl->tpl_vars['notification_text']->value) { $_smarty_tpl->tpl_vars['notification_text']->_loop = true; $_smarty_tpl->tpl_vars['notification_type']->value = $_smarty_tpl->tpl_vars['notification_text']->key; ?>/*/%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*/
/*%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*/tpl_vars['notification_text']->value;?> /*/%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*/
/*%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*//*/%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*/
/*%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*//*/%%SmartyNocache:1059302345a32c9e3c21e79-76743900%%*/

Adresse

4H Norge

Postboks 113

2026 Skjetten

Telefon

64 83 21 00

Send oss en henvendelse

Navn
Email
Melding